Hotline : 04 6659 6669

Trang chủ  /   Giới thiệu  /   Chiến lược phát triển
  1. TẦM NHÌN
    Bằng uy tín, sự chuyên nghiệp và khát vọng được nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt, Medibest phấn đấu trở thành tập đoàn phân phối dược phẩm và thực phẩm dinh dưỡng số 1 tại Việt Nam.
  2. SỨ MỆNH
  • Mọi hoạt động của Medibest đều hướng tới sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện nòi giống bằng việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao từ nước ngoài.
  • Cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, mang tính đột phá, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
  • Tạo ra những việc làm có ý nghĩa, giáo dục người lao động tôn trọng yêu thương vào có trách nhiệm với cuộc sống, con người và xã hội.
  • Mang lại giá trị gia tăng và lợi ích thiết thực cho khách hàng và người lao động.
  • Góp phần nâng cao vị thế của ngành Dược Phẩm Việt Nam.

Ban lãnh đạo Cty Medibest